آموزش رایگان ساخت تنبور،تار،سه تار

با ارائه مدرک رسمی صنایع دستی

 

شرایط کلاس هاس آموزشی ساخت ساز سنتی آموزشگاه دلفان آتش کرمانشاه :

  • ۱- هر ترم شامل ۵۰ جلسه کامل آموزشی در طی چهار ماه می باشد.
  • هر هفته حداقل ۳ جلسه کلاس برگزار می شود.
  • هر جلسه آموزشی حداقل ۳ ساعت می باشد. جمعا ۱۵۰ ساعت شامل ۳۰ ساعت تئوری و ۱۲۰ ساعت آموزش عملی می باشد.
  • کلاس های آموزشی در سه سطح مقدماتی ، متوسطه ، و پیشرفته برگزار می شوند
  • هزینه هر ترم چهار ماهه در سال۱۳۹۷ برای هر هنرجو یک میلیون وهشتصد و پنجاه هزار تومان می باشد.که از بین هنرجویان پس از گذراندن دوره رایگان آزمایشی سه هفته ای همگانی ده نفر برتر اول رایگان پذیرش و آموزش داده می‌شوند و برای بقیه هم با تخفیف ده تا۶۰ درصدی و بصورت اقساط دریافت می گردد.
  • روز و ساعت حضورکلاس ها با هماهنگی هنرجو وآموزشگاه تعیین می گردد.
  • امکان استفاده ازکلاس های فشرده بصورت جلسات بیشتردرهفته وافزایش ساعت وجود دارد

مشاوره و راهنمایی :‌ ۰۸۳۳۷۲۸۹۳۶۲ – ۰۸۳۳۷۲۸۹۳۸۴ – ۰۸۳۳۷۲۸۶۸۶۱

محصولات