بایگانی دسته: برنامه کلاس ها

جدول رشته های آموزشی آموزشگاه دلفان آتش

کلاس های آموزشی دلفان آتش شنبه یکشنبه دوشنبه سشنبه چهارشنبه پنجشنبه
نوازندگی دف میلاد داول     حسین اکبری    
وزن و ریتم خوانی میلاد داول          
نوازندگی ویولون   سعید اعتمادی پدرام جعفرزاده      
صدا سازی و ردیف و گوشه شناسی آواز ایرانی   مژده بهرامی        
آواز سنتی   مجتبی بهرامی       هادی گراوندی
نوازندگی گیتار     یاسر جمعه ای      
تئوری موسیقی سید نظام الدین دلفانی سید نظام الدین دلفانی سید نظام الدین دلفانی حسام دلفانی

و سید نظام الدین دلفانی

سید نظام الدین دلفانی سید نظام الدین دلفانی
سلفژ و صدا سازی       حسام دلفانی    
آواز پاپ و کلاسیک       حسام دلفانی    
نوازندگی تنبک       حسین اکبری    
نوازندگی ارگ         علی برادران  
نوازندگی پیانو         علی برادران  
نوازندگی سنتور           آرش باقری
تنبور سید نظام الدین دلفانی سید نظام الدین دلفانی سید نظام الدین دلفانی سید نظام الدین دلفانی سید نظام الدین دلفانی
تار سید نظام الدین دلفانی سید نظام الدین دلفانی سید نظام الدین دلفانی سید نظام الدین دلفانی سید نظام الدین دلفانی
سه تار سید نظام الدین دلفانی سید نظام الدین دلفانی سید نظام الدین دلفانی سید نظام الدین دلفانی سید نظام الدین دلفانی