آموزش ساخت #تنبور،#تار،#سه تار،#شورانگيز
با ارائه مدرک رسمی صنایع دستی
شرایط #کلاس هاس آموزشی #ساخت #سازسنتی موسسه مردم نهاد #موسیقی  #دلفان آتش
۱- هر ترم شامل ۴۰ جلسه کامل آموزشی در طی سه الی چهار ماه می باشد.
۲- هر هفته حداقل ۳ جلسه کلاس برگزار می شود.
۳- هر جلسه آموزشی ۳ ساعت می باشد. جمعا ۱۲۰ساعت
۴- کلاس های آموزشی در سه سطح مقدماتی ، متوسطه ، و پیشرفته برگزار می شوند.
۵- هزینه هر ترم در سال۱۳۹۵ برای هر هنرجو یک میلیون پانصدوچهل هزار تومان بوده است و تا پایان اردیبهشت ۹۶ افزایش قیمت نخواهیم داشت .
۶- روز وساعت حضورکلاس ها با هماهنگی هنرجو وآموزشگاه تعیین می گردد.
۷- امکان استفاده ازکلاس های فشرده بصورت جلسات بیشتردرهفته وافزایش ساعت وجود دارد

تلفن : ۰۸۳۳۷۲۸۹۳۶۲ – ۰۸۳۳۷۲۸۹۳۸۴ – ۰۸۳۳۷۲۸۶۸۶۱ –
در تلگرام و وسایر شبکه های اجتماعی با شماره ۰۹۱۸۱۳۱۴۰۱۶ جهت ارائه مشاوره
@delfanatash