جهت تماس با ما، پیگیری ارسال کالا یا ثبت شکایت می‌توانید با شماره های زیر تماس بگیرید :

تلفن : ۰۸۳۳۷۲۸۹۳۶۲ – ۰۸۳۳۷۲۸۹۳۸۴ – ۰۸۳۳۷۲۸۶۸۶۱
در تلگرام و وسایر شبکه های اجتماعی با شماره ۰۹۱۸۱۳۱۴۰۱۶

جهت ارائه مشاوره تلگرام @delfanatash